Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Kommande träffar

Här kan du se vad som är på gång inom Partnerprogram för leverantörer. Vi erbjuder bland annat seminarium, utbildningar och träffar.

Seminarier

27 augusti 2024 kl. 13:00 - 15:00
Smartare samhällsbyggnad: Automatisering och AI inom bygglovsprocessen

Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa enklare, öppnare och mer effektiva planerings- och byggprocesser till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Inom kommunernas bygglovshantering pågår för närvarande flera spännande utvecklingsarbeten i syfte att just förenkla och effektivisera arbetet genom digitalisering.

Läs mer...
11 september 2024 kl. 9:00 - 11:00
Portföljstyrning för ändamålsenlig digitalisering - framdrift genom överblickbarhet och prioritering

I en tid då digitalisering är en nyckel till framgång, är portföljstyrning avgörande för att säkerställa nytta och rätt balans i utvecklingsarbetet. Genom att implementera en tydlig portföljstyrning i organisationen säkerställer vi en gemensam överblick i organisationen över pågående initiativ. Vi säkerställer också att våra investeringar och prioriteringar är kostnadseffektiva och bidrar till att uppnå vår strategiska mål - att vi gör rätt saker på rätt sätt helt enkelt.

Läs mer...
08 oktober 2024 kl. 9:00 - 16:00
Mot framtidens socialtjänst med hjälp av beprövade digitala tjänster och innovation med AI

Socialtjänsten står inför en omfattande omställning för att utveckla framtidens socialtjänst både för att anpassa sig till en kommande ny socialtjänstlag och hantera samhällets utmaningar med bland annat brist på arbetskraft och budgetbesparingar. För att lyckas med den omställningen behöver socialtjänsten dra nytta av digitaliseringens fulla potential. Det betyder att både breddinföra beprövade arbetssätt med stöd av digitala tjänster och att våga testa nya innovativa arbetssätt med till exempel AI för att utvecklas ytterligare. SKR vill nu tydligare visa vägen och vara ett stöd för kommunerna i omställningsresan mot framtidens socialtjänst.

Läs mer...
22 oktober 2024 kl. 9:00 - 12:00
Kollektiv digitalisering

För att nå framgång med ambitionen att digitalt ställa om och säkra jämlik digital välfärd i hela landet så behöver kommuner i högre utsträckning etablera nära samhandling inom området. Vad betyder det och hur ska detta ske i praktiken? 

Läs mer...
26 november 2024 kl. 9:00 - 12:00
Strategiutveckling för omställningens framdrift

En väl fungerande strategi kan vara ett kraftfullt verktyg för att skapa framdrift i digitaliseringen. En bra digitaliseringsstrategi kan samla organisationen bakom ett gemensamt fokus och syfte, samt ge vägledning i styrning och beslut. Men strategiutveckling är svårt - exemplen är många strategier som aldrig efterlevs

Läs mer...
10 december 2024 kl. 9:00 - 12:00
Digitalisering och politiken

För att skapa kraft i den digitala omställningen behöver ett politiskt ägandeskap tas över frågan. Politiken spelar en avgörande roll i att peka ut riktningen och skapa finansiella och styrningsmässiga förutsättningar. Men hur kan detta åstadkommas i praktiken? I detta seminarium får vi ta del av kommunexempel hur politiken kan agera möjliggörande för digitalisering. 

Läs mer...

Gemensamma seminarier för Partnerprogram för leverantörer och leverantörer

Under året arrangeras gemensamma träffar mellan kommuner, regioner och leverantörer som deltar i Kompetensforum för digital mognad respektive Partnerprogram leverantörer. Syftet med de gemensamma träffarna är att tillsammans skapa en arena för offentlig sektor och leverantörer att tillsammans föra dialog och gemensam riktning framåt.

Olof Lönnroth

Olof Lönnroth

Nationell utvecklingsledare

Telefon: 070 971 08 73

Skicka e-post

Boka ett möte 

Var med och bidra till välfärdens omställning i en digital tid!