Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Kommande träffar

Här kan du se vad som är på gång inom Partnerprogram för leverantörer. Vi erbjuder bland annat seminarium, utbildningar och träffar.

Seminarier

13 mars 2024 kl. 13:00 - 16:00
Smartare samhällsbyggnad

Digitaliseringen påverkar omställningen av alla olika verksamheter, och så också samhällsbyggnadssektorn. Tillgången till data och ny teknik gör det möjligt för oss att arbeta mer effektivt med digitala underlag och nya verktyg och processer. IoT- och realtidsdata öppnar också upp för proaktiv förvaltning av våra byggnader, infrastrukturer – av våra städer och samhällen. På seminariet lyfter vi exempel på hur en kommun kan arbeta för att bygga förmåga att nyttja möjligheter med digital information som används i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer...
21 mars 2024 kl. 10:00 - 12:00
Nyttorealisering och effekthemtagning – Att göra rätt saker med störst effekt!

I en tid av omvälvande förändringar står kommuner och regioner inför betydande utmaningar. Beslutsfattare inom offentlig sektor måste säkerställa att varje förändring och investering verkligen ger önskade effekter för invånarna. För att fokusera på att göra rätt saker och skapa verklig skillnad är nyttorealisering vägen att gå.

Läs mer...
26 mars 2024 kl. 12:00 - 13:00
Lunchseminarium: Mognadstrappor i modellen Digital mognad (DiMiOS)

Modellen Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) hjälper oss att mäta vår digitala mognad och tydliggöra våra förutsättningar för att driva en framgångsrik digitalisering. Men hur kan vi få konkret vägledning i hur vi tar oss till nästa mognadsnivå? Med hjälp av en ny forskningsrapport kan vi få just det.

Läs mer...
23 april 2024 kl. 9:00 - 12:00
Juridiken som möjliggörare för omställning

För att nå framgång med digitalisering så behöver ofta juridiska aspekter och hinder beaktas och omhändertas. För att få kraft och effekt i detta arbete behöver juridiken bli en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Läs mer...
16 maj 2024 kl. 9:00 - 11:00
Digitala tvillingar och kommunaltekniska minnen

Digitala tvillingar och kommunaltekniska minnen skapar nya spännande möjligheter att samla och visualisera data för en viss plats. Genom att arbeta strukturerat med verksamhetsdata skapas nya förutsättningar för både helhetsperspektiv och bättre förståelse både vår samtid och framtida utmaningar och möjligheter. På detta seminarium får du möjlighet att ta del av erfarenheter från kommuner som arbetar med digitala tvillingar och kommunaltekniska minnen som verktyg i samhällsbyggandet.

Läs mer...
21 maj 2024 kl. 9:00 - 12:00
Lärande - en förutsättning för välfärdsutveckling genom digitalisering

En förutsättning för att lyckas utveckla välfärden genom digitalisering är kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till helt nya kompetenser. När teknikutvecklingen går allt snabbare blir våra kompetenser och våra förmågor allt snabbare utdaterade än tidigare. Förr lärde man inför arbetslivet, idag talas det allt mer om lärande som en del av arbetslivet. Hur kan vi, både som individer och organisationer, accelerera vårt lärande?

Läs mer...

Gemensamma seminarier för Partnerprogram för leverantörer och leverantörer

Under året arrangeras gemensamma träffar mellan kommuner, regioner och leverantörer som deltar i Kompetensforum för digital mognad respektive Partnerprogram leverantörer. Syftet med de gemensamma träffarna är att tillsammans skapa en arena för offentlig sektor och leverantörer att tillsammans föra dialog och gemensam riktning framåt.

Kontakt person bild

Julia Larsson

Teamledare för digitalisering och innovation
Adda Kompetens
08 709 55 72
072 176 19 26

Var med och bidra till välfärdens omställning i en digital tid!