Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Så tycker våra medlemmar

Över 100 kommuner och regioner har anslutit sig till Kompetensforum hittills - och fler är på väg. Här kan du ta del av några medlemsröster och varför just de är med i Kompetensforum.

Ambitionen är att stärka och skickliggöra kommuner och regioner i deras omställning i en digital tid. Att öka välfärdens förmåga att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter bättre och stå bättre rustade för att hantera kompetensutmaningen, de ekonomiska förutsättningarna och skapa mer värde för invånarna.

Veronica Lachan, Norrköpings kommun
"Att 290 kommuner ska genomföra den här förflyttningen på egen hand känns både onödigt och ineffektivt. Genom Kompetensforum har vi en möjlighet att ta del av ett evidensbaserat utbildningsmaterial och en plattform för samverkan och dialog så att vi kan göra det tillsammans.”

Med den utmaning som offentlig sektor står inför är det viktigare än någonsin att nyttja digitaliseringens möjligheter. Men för att få fart i Sveriges digitalisering behöver vi göra en gemensam insats – inte minst då digitaliseringen i sig kräver att vi samarbetar över kommungränserna. Genom att vi gick med i Kompetensforum fick vi möjlighet att höja kompetensen kring digitalisering ute i verksamheterna, ta del av goda exempel och få inspiration till att tänka utanför boxen.

Genom Kompetensforum har vi fått tillgång till en stor kunskapsbank med ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial. Vi har med hjälp av DiMiOS-mätningen identifierat vilka områden vi behöver prioritera, men kanske framför allt vilka områden som vi behöver prata mer om och tydliggöra för alla verksamheter. Det har också funnits möjlighet att delta på flera seminarier som har anordnats. Med kopplingen till forskningsvärlden blir kommunernas gemensamma utmaning med digitalisering mer konkret och vi har en bättre grund för att komma vidare med vår verksamhetsutveckling.

Det finns stora fördelar med att samla kompetens och att dela med oss av vårt arbete, men också våra utmaningar, där vi samtidigt kan ta del av goda exempel.

Jag har fått många värdefulla tips som har hjälp mig i mitt arbete och jag har också lyft upp goda exempel i min organisation vilket har lett till att vi bland annat har gjort studiebesök i en kommun och bjudit in föreläsare samt visat inspelat material på större chefs- och avdelningsmöten.

Madeleine Harder, Mjölby kommun
”Kompetensforum borde vara obligatoriskt för alla som är på en digital resa!”

Vi har tack vare Kompetensforum kommit i kontakt med andra kommuner kopplat till de olika projekt vi bedriver. Det har gett oss tillgång till samverkan, inspiration och därmed kunskap. Något som verkligen behövs. Det går inte att göra detta själv. Vi behöver alla hjälpas åt och dela med oss till varandra för att ta oss framåt.

Utöver nätverksdelen, som vi verkligen rekommenderar, har vi fått kunskap om flera metoder som hjälper oss vidare i arbetet och verktyg som vi kan arbeta med tillsammans för att komma framåt.

Vi har bland annat arbetat med stegen kopplat till Digital transformation på operativa IT-rådet, där vi stämt av var deltagarna anser att vi befinner oss i den digitala transformationen. Det är tydligt att uppfattningen skiljer sig. Utifrån resultatet från Digital transformation har vi gett förslag på operativa och strategiska åtgärder. Detta behöver vi dock arbeta vidare med på både ledningsnivå och operativ nivå.

Maria Klint, Mölndals stad
”Värdet av möjligheten att knyta kontakter, kroka arm med kommuner som står med samma utmaningar och nätverkande, som medlemskapet ger tillfälle till finns ingen annanstans. ”

Kompetensforums utbildningspaketet har gått ut brett till våra anställda i staden, där varje enskild har kunnat välja föreläsningar utifrån intresse. Vi har i den mån det varit möjligt försökt samlas fysiskt tillsammans under föreläsningar och workshops genom att boka en gemensam lokal. Detta har gjort att vi inom organisationen lärt känna kollegor utifrån engagemang och intresse, mer än utifrån roll. Vilket har inneburit nya bekantskaper och samarbeten inom staden som varit en stor vinst för oss i Mölndal.

Nätverkandet är en av de stora fördelarna med att vara med i Kompetensforum. Här har vi fått möjlighet att knyta kontakter med personer som har liknande uppdrag och samma utmaningar i sina kommuner. Ensam är inte stark, särskilt inte när det kommer till att formulera strategier för den omställning som alla kommuner behöver göra för att klara framtidens utmaningar, och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi behöver hjälpas åt, ta del av varandras erfarenheter och tänka klokt tillsammans. Det har varit möjligt för oss tack vare Kompetensforums nätverksdel.

Via de nya forumskontakterna vi har fått genom Kompetensforum har det bland annat blivit ett studiebesök till Värmdö, inbjudningar till kranskommuners nätverksträffar och Teamsmöten för att bolla taktik inför workshops. Dessa möjligheter har varit till stor hjälp för oss.

 

Film: fyra medlemmar berättar

I den här filmen berättar Anna Källsved, Ludvika kommun och Smedjebackens Kommun, Leif Wikman, Piteå kommun, Jakob Bäckström, Tjörns Kommun och Frida Evertsson, Kumla kommun om vad Kompetensforum har betytt för deras kommuner.

4:32 min

Olof Lönnroth

Olof Lönnroth

Nationell utvecklingsledare

Telefon: 070 971 08 73

Skicka e-post

Boka ett möte 

Över 100 kommuner och regioner har redan gått med. Gör det du också! 

Se vad som är på gång inom Kompetensforum för digital mognad. Vi erbjuder bland annat seminarium, utbildningar och träffar.