Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Kommande träffar

Här kan du läsa om kommande träffar inom Nätverket för användardriven innovation. 

Längre träffar

De längre nätverksträffarna hålls minst fyra gånger per år. De är oftast digitala halvdagar, med föreläsningar och workshops utifrån ett tema. Föreläsningsdelarna spelas in och delas i efterhand inom nätverkets samarbetsrum. 

En detaljerad agenda publiceras här ungefär en månad före varje träff. Ibland krävs anmälan för att vi ska kunna planera workshopdelar.

Nästa träff: Utmaningsdriven innovation

13 mars klockan 09.00-11.45 (träffen spelas även in)

Denna träff ägnar vi åt utmaningsdriven innovation tillsammans med gäster från Helsingborgs stad och SKR:s norska systerorganisation KS.

Helsingborgs stadsövergripande utmaningar

Vi kommer att få ta del av hur Helsingborg arbetar för att samla sig kring de stadsövergripande utmaningarna. Helsingborg har identifierat fjorton utvalda utmaningar, som alla kräver samverkan för att lösas.

 • Lisa Olsson berättar mer om hur de stadsövergripande utmaningarna tas fram och hur arbetet organiseras kring utmaningarna, och så klart vilka de identifierade utmaningarna är. Vi får också höra om hur arbetet med en av utmaningarna går till i praktiken.
 • Jennifer Tong berättar om hur arbetet kring klimatutmaningen bedrivs.  

Partnerskap för radikal innovation i Norge

Dessutom vidgar vi våra vyer och får höra hur Norge jobbar utifrån gemensamma utmaningar. Inom paraplyet Partnerskap för radikal innovation jobbar SKR:s systerorganisation KS med komplexa samhällsutmaningar. Partnerskapet är skapat för att lösa de stora samhällsutmaningarna som är för stora för den enskilda organisationen att hantera ensam. Syftet med partnerskapet är att skapa välfärd på nya sätt som gynnar samhället och den enskilda medborgaren.

Vi kommer att få höra mer om partnerskapet men också hur man inom partnerskapet arbetar med den särskilda utmaningen Ungt utanförskap. Unga i utanförskap är en välbekant utmaning som kräver nya arbetssätt. Partnerskapets vision för unga i utanförskap är att alla barn och unga är värdefulla. Alla tas på allvar, känner samhörighet och möter ett samhälle som tar hand om deras behov. För att uppnå visionen har de bland annat jobbat med våra 1000 första dagar i livet.

Vår gäst från Norge är Henrik Dons Finsrud, KS

Kortare träffar

De kortare träffarna hålls digitalt i Zoom under en timme och kräver ingen anmälan. Agendan för träffen sätts av de som deltar. Inbjudan skickas ut till alla medlemmar närmare inpå respektive träff. 

Nästa träff: 12 april kl.13.00-14.00.

Bli medlem

För att kunna delta på våra träffar behöver du vara betalande medlem i nätverket. 

Bli medlem i nätverket

Kommande nätverksträffar

Längre träffar (ca 09.00-11.45)

13 mars 2024 - Utmaningsdriven innovation

4 juni 2024 - mer information kommer inom kort.


Kortare träffar (en timme)

12 april kl. 13.00-14.00

 

Teman på tidigare träffar

Dessa träffar finns inspelade och går att se i nätverkets samarbetsrum om du är medlem.

 • Innovationsledning 
 • Så skapar vi en organisation där vi får det att hända – lärdomar från psykologin och innovationsforskningen 
 • Hackathons och Designsprintar
 • Från användarresa till tjänstekarta
 • Rigga för framgångsrika tjänstedesignprojekt
 • Gå i användarnas skor. Så innoverar du digitala tjänster med hjälp av användarresan
 • Framsyn och spekulativ design
 • Värdet av visualisering i innovationsprocessen
 • Hur kan systemtänkande, innovation och design hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar? Denna inspelning kan ses av alla
 • Vad säger forskningen om design och användardriven utveckling av offentliga tjänster?