KemKollen

Kemiska ämnen finns överallt omkring oss - i produkter som elektronik, inredning, textilier, leksaker, idrottsmateriel och köksartiklar. Kemikalier kan läcka ut från varor och att hamna i luften, på huden eller i damm. Kemikalier behöver inte vara farliga, men det finns en rad ämnen med obehagliga egenskaper som kan skada miljön och människors hälsa, och dessutom medföra stora samhällskostnader.

kemikalier1.jpg

Det är ofta inte möjligt att se vilka kemikalier en vara innehåller. Varor omfattas vanligtvis inte av regler om innehållsförteckning och det går därför inte att läsa på förpackningen vad dessa innehåller för kemikalier.

Hur är det då möjligt att välja varor utan skadliga kemikalier?

När varorna till offentlig verksamhet såsom exempelvis skolor, förskolor, sjukhus och vårdinrättningar upphandlas och köps in är det möjligt att ställa krav på att utpekade kemiska ämnen inte får förekomma. För att i ett nästa steg säkerställa att avtalade leverantörer uppfyller ställda krav behöver avtalen följas upp och det är här KemKollen kommer in.

KemKollen är en nationell samordningsplattform för uppföljning av kemikaliekrav och erbjuder kostnadsfri uppföljning av kemikaliekrav som Inköpscentralens kunder ställer i sina egna avtal.

Hur fungerar KemKollen?

KemKollen löper årsvis med nya fokusområde varje år. KemKollen har en intressentgrupp med representanter från ett 30-tal upphandlande myndigheter. I början av året tillfrågas intressentgruppen om att bidra med information om avtal, inom årets fokusområde, som finns i den egna kommunen/regionen.

Prioriterade fokusområden

områden.jpg

Tillsammans med KemKollens expertgrupp, som består av representanter från kommuner och regioner med särskilt hög kompetens inom kemikalieområdet, väljs avtal, kemikaliekrav och produkter ut för årets uppföljning enligt en beslutad prioriteringsmodell. Kemikalieinspektionen finns tillgänglig som rådgivande part i KemKollens arbete. Inköpscentralen köper in produkter från kunders avtalade sortiment och skickar dessa för kemisk analys.

Prioriteringsmodell för val av avtal, kemikaliekrav och produkter

priomodell.jpg

KemKollen är fortfarande under uppbyggnad inom ramen för ett Formafinansierat forskningsprojekt i samarbete med Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling och Trossa.

Målsättningen är att alla resultat från genomförda kemiska analyser ska delas till Inköpscentralens kunder. På sikt är det tänkt att KemKollen ska bli en kunskapsportal som även omfattar uppföljning av leverantörernas systematiska arbete med kemikalierelaterade kundkrav.

Vem kan använda sig av KemKollen?

Inköpscentralen tillhandahåller KemKollen till de kommuner, regioner och kommunala och regionala bolag som betalar den årliga serviceavgiften. Resultaten i KemKollen når du när du är inloggad på Mina sidor på vår hemsida. Hör av dig till oss om du saknar inloggning.

Kontakta oss

Har ni frågor om KemKollen eller vi ni gå med i KemKollens intressentgrupp? Kontakta oss på hallbarhet@adda.se

Logga Kemkollen

Ta del av rapporten Plastic Fantastic 2020

Under 2020 utfördes kemiska analyser, under temat Plastic Fantastic, av material som kommer i kontakt med livsmedel, sjukvårdsmaterial och tandteknik.

Ta del av rapporten Mjukt och tryggt 2019

Under 2019 utfördes kemiska analyser, under temat "Mjukt och tryggt", av lekmattor, utklädningsdräkter, bollar och gymnastikmattor samt vårdtextilier, varselkläder och möbeltextilier. 

Så jobbar vi med uppföljningar och revisioner

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet

Grönt kretslopp

Vill du ha nyheter om vårt arbete på hållbarhetsområdet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.