Vad är en inköpscentral och vad får den göra?

En inköpscentral lyder under särskilda bestämmelser enligt LOU. Här hittar du information om vad den får och inte får göra.

Juridik4_786x370.jpg

Centraliserad inköpsverksamhet enligt LOU

Adda Inköpscentral bildades 2011 och upphandlar nationella ramavtal och inrättar dynamiska inköpssystem som är avsedda för andra upphandlande myndigheter att använda.

LOU ger möjlighet för upphandlande myndigheter att anlita inköpscentraler. En inköpscentral är en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av:

  • Upphandlande myndigheter får använda inköpscentralens avtal
  • En upphandlande myndighet kan anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom
  • ett kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
  • ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral,
  • eller genom ramavtal som ingås av en inköpscentral.

Förutsättningarna för att en nämnd i en kommun, en region eller ett kommunalförbund ska kunna överlämna beslutanderätten om en upphandling till en inköpscentral anges i 6 kap. 4-7 §§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Inköpscentralens särskilda verktyg

En upphandlande myndighet kan anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom

  • ett kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
  • ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral,
  • eller genom ramavtal som ingås av en inköpscentral.

Förutsättningarna för att en nämnd i en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund ska kunna överlämna beslutanderätten om en upphandling till en inköpscentral anges i 6 kap. 4-7 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar