Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Addas försörjningsrapport

I Addas försörjningsrapport får vi inblick i den offentliga sektorns försörjningsarbete i relation till krishantering. Rapporten fångar inköps- och upphandlingschefers erfarenheter av att arbeta med försörjningsfrågor under coronapandemin.

bild försörjningsrapporten.jpg

Kriser sätter försörjningsberedskapen på prov. Adda har under 2022 tagit fram en försörjningsrapport med syfte att få bättre insyn i hur offentlig sektor arbetar med försörjningsberedskap. Rapporten tar avstamp i kommuner och regioners arbete utifrån erfarenheter och utmaningar som coronapandemin medförde och med lärdomar inför framtida kriser.

Resultatet visar bland annat att kommuner och regioner i Sverige var oförberedda på en kris av pandemins skala och saknade tydliga riktlinjer och åtgärdsplaner. Trots det klarade offentlig sektor att ställa om och framgångsrikt samverka för att hantera behov och utmaningar kopplade till försörjningen av varor och tjänster.

Addas nyhetsbrev