Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Visselblåsarfunktion

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och begreppet har kommit att användas både för larm till media och när man internt uppmärksammar problem.

Rapportera om ett missförhållande i Addas verksamheter

Adda har rapporteringskanaler som omfattar verksamheterna hos Adda AB och Adda Inköpscentral AB. Gemensamt kallas dessa bolag för ”Adda”. Genom rapporteringskanalerna kan personer med koppling till Adda uppmärksamma organisationen på missförhållanden inom Addas verksamheter.

För den som väljer det kan rapporter om missförhållanden lämnas helt anonymt. Rapporteringskanalen ligger hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet. Det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan och det är därför inte möjligt att verifiera om personen är verksam hos Adda. Utredningen av de missförhållanden som en rapport gäller genomförs däremot internt av medarbetare på Addas juridiska avdelning och avdelningen för HR.

Vår starka förhoppning är att alla medarbetare ska känna att det är tillräckligt högt i tak för att föra dialoger om problem öppet. Men möjligheten att anonymt rapportera om missförhållanden är ett sätt att visa att ingen ska behöva oroa sig för konsekvenser av att påtala missförhållanden.

Kanalen är ett komplement

Rapporteringskanalen är alltså ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. Normalt vänder man sig som verksam hos Adda till närmaste chef, HR eller någon person i ledningen som man känner förtroende för.

Adda tillämpar ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder ämnade att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras dock inte.

Kanalen är avsedd för allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som av hänsyn till allmänintresset bör uppmärksammas. Det är sådana ärenden som kommer att hanteras i den process som omfattas av Addas riktlinjer. Övriga ärenden kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Handläggningen av en rapport

Rapporter om missförhållanden handläggs av en speciellt utsedd grupp utredare på Adda. Utredarna är medarbetare på Addas juridiska avdelning och avdelningen för HR. Utredarna har möjlighet att vid behov anlita en oberoende advokat.

Utredarna ska rapportera om uppföljningsärenden till chefsjuristen och Ekonomi- och HR-chefen. Om en rapport om missförhållanden avser någon av de nämnda cheferna, ska utredarna inte rapportera till den personen. Chefsjuristen och Ekonomi- och HR-chef rapporterar i sin tur vid behov till Addas ledningsgrupp. Den krets personer som informeras om en rapport kommer alltid att vara så begränsad som möjligt.

Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredaren.

Efter handläggning raderas information om ärendet. Om ärendet behöver utredas vidare sparas nödvändig information utanför den databas som den externa parten tillhandahåller. Informationen förstörs eller anonymiseras så snart det är möjligt med hänsyn till utredningen.

Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer ändå dennes identitet uteslutande att tillgängliggöras för den grupp som utsetts att hantera visselblåsarärenden. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Lämna en rapport

Innan du lämnar en rapport rekommenderar vi dig att ta del av information om vem som kan använda rapporteringskanalerna och för vilken slags missförhållanden. Se FAQ:n för mer information.

Observera att för att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

1. Använda en dator utanför Addas nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

För att rapportera om ett missförhållande går du in på https://lantero.report/adda och fyller i ett formulär med relevant information. Du kan även lämna din rapport per telefon.

Ansvarig för funktionen

Vid frågor om visselblåsarfunktionen eller systemet kan du alltid vända dig till Joel Lack eller Daniel Yousefi.

Kontakt person bild
Daniel Yousefi
HR-chef
Adda
08 709 59 93
072 749 72 51
Kontakt person bild
Joel Lack
Bolagsjurist
Adda
08 709 55 37
072 994 79 54
Vanliga frågor och svar