Offentlighetsprincipen

Adda AB med dotterbolag omfattas inte av offentlighetsprincipen och de bestämmelser som rör utlämnande av allmänna handlingar. Det innebär att du inte kan begära ut några handlingar från våra bolag.

Juridik3_786x370.jpg

Utlämnande av anbudshandlingar

När Adda Inköpscentral eller Stockholms Inköpscentral genomför ramavtalsupphandlingar tillämpar vi en rutin där vi ger anbudsgivarna möjlighet att ta del av varandras anbud, efter att tilldelningsbeslut meddelats (gäller upphandlingar som annonseras från och med 2017). Det ska göras inom viss tid, som framgår av förfrågningsunderlaget, efter anbudsöppningen.

Leverantören har möjlighet att önska att maskera uppgifter som den anser vara känsliga i sitt anbud. Sådana uppgifter lämnas inte ut om det inte framgår av förfrågningsunderlaget att uppgifterna kan komma att lämnas ut.

Offentlighetsprincipen gäller när vi är ombud

När vi är ombud för andra upphandlande myndigheter är handlingar i upphandlingen inte våra handlingar. I dessa fall är handlingarna allmänna och omfattas av offentlighetsprincipen, förutsatt att den är tillämplig för vår uppdragsgivare. För att ta del av denna typ av handlingar ska du vända dig till uppdragsgivaren.