Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

Vi strävar mot att bli Sveriges bästa arbetsplats och har policys för hur vi arbetar med arbetsmiljö, diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska alla, oavsett kön, ursprung och sexuell läggning ha samma rättigheter och möjligheter.

Kontor.jpg

För tredje året i rad mottog Adda en Great Place to Work-certifiering under 2020, vilket är ett bevis på att vår arbetsplatskvalitet är utmärkt och hållbar över tid. Att vi har medarbetare som är nöjda och mår bra är vårt viktigaste nyckeltal och detta mäter vi varje år med hjälp av en medarbetarundersökning. Målet att bli Sveriges bästa arbetsplats är en stark ledstjärna för oss och vi fortsätter arbetet för att uppnå detta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En av nycklarna till en hållbar arbetsmiljö är att vi arbetar systematiskt med att förbättra vår arbetsmiljö. Hos oss finns ett stort engagemang för arbetsmiljöfrågor i hela organisationen. Varje år genomförs ett flertal insatser i arbetsmiljöarbetet:

  • arbetsmiljökommittén har 4–6 protokollförda möten under året.
  • fysiska arbetsmiljö- och brandskyddsronder på samtliga kontor en gång per år med uppföljning av avvikelser.
  • psykosocial arbetsmiljörond med handlingsplaner en gång per år.
  • översyn av rutiner för hur man går tillväga i olika arbetsmiljösituationer samt hur man kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen.
  • utbildning av samtliga nyanställda i systematiskt arbetsmiljöarbete och hur det fungerar hos oss.

Ett ökat medarbetarinflytande ger en bättre arbetsmiljöupplevelse och vi kommer därför fortsätta att genomföra aktiviteter som främjar detta. Nyligen har våra lokaler anpassats till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket innebär att det har skapats ytterligare möjligheter till en inspirerande och kulturbyggande miljö för alla medarbetare. Det har blivit större utrymmen för teamarbeten, möten och enskilt arbete. Vi har också ett flertal system och verktyg för att skapa bra förutsättningar för att kommunicera digitalt och arbeta på distans.

Våra utmaningar

De största utmaningarna i vår arbetsmiljö är stress och att hålla en god balans mellan arbete och fritid. För att förebygga dessa risker har företaget samlat personalrepresentanter till en arbetsgrupp, Vässa sågen-gruppen, som leds av HR och vars uppdrag är att arrangera aktiviteter som är stärkande för hjärna, hjärta, kropp och själ.

Vi är stolta över att alla medarbetare i koncernen har genomfört en tredagars utbildning i ledarskap, FranklinCoveys 7 goda vanor. Det är från den sjunde vanan, Vässa sågen, som arbetsgruppen har fått sitt namn. När var och en är sin egen ledare ger kunskapen om praktiska ledarverktyg oss goda förutsättningar att hantera en stressig vardag på ett mer effektivt och hälsosamt vis. Vi ser många positiva effekter av denna utbildningssatsning och De 7 goda vanorna utgör numera en plattform för vårt sätt att arbeta och interagera med varandra.

image.png

Kontakt
Kontakt person bild
Ekonomi- och HR-chef, Ledning, Koncernstab
Adda
08 709 59 43
072 724 32 68

Läs Hållbarhetsrapporten

Med en ny Agenda 2030 analysmall kan hållbarhetsrisker och möjligheter identifieras inför en upphandling och därmed främja hållbarhet genom upphandlingen. I 92% av alla befintliga ramavtal har Adda Inköpscentral ställt hållbarhetskrav. Detta visas i Addas hållbarhetsrapport 2021.

Addas hållbarhetspolicy

Ta del av Addas hållbarhetspolicy.