Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Läs mer och fördjupa dig

Läs, lyssna och titta på rapporter, poddar och filmklipp som handlar om vuxnas lärande och utveckling i arbetslivet. 

2_Header_Läs mer och fördjupa dig.jpg

Forskarrådets rapporter

Per-Erik Ellström, professor emeritus i pedagogik, Linköpings universitet
Ellström, E. & Ellström, P-E, Two modes of learning-oriented leadership: a study of first-line managers. Journal of Workplace Learning, 2018, vol 30, no 7, 545-561.
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262742/FULLTEXT01.pdf

Ellström, P-E Arbetsplatslärandets janusansikte, Pedagogisk forskning i Sverige, 2005, 10 , 3.
https://ncm.gu.se/media/rektor/omgang2/Forelasningar/ArbetsplatslarandetEllstrom.pdf

Ellström, P-E, Integrating learning and work: problems and prospects. Human Resource Development Quarterly, 2001, 12, 4.
https://www.academia.edu/1156689/Integrating_learning_and_work_problems_and_prospects

Andrea Eriksson, docent, KTH
Lärande för hållbar verksamhetsutveckling – en forskningsbaserad handbok Andrea Eriksson
https://drive.google.com/file/d/1DhaZP9ZWBea-Phrfcs2nKCMJZJ779NzX/view

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik, Jönköpings universitet
Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter Cecilia Bjursell
https://ju.se/center/encell/kunskapsbank/fordjupningar/ett-larande-arbetsliv.html

Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet
Utvärdering och mätning av kompetensutveckling och lärande organisationer Andreas Wallo och Henrik Kock, Linköpings universitet
https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1287739&dswid=9177

Wallo, A., & Lundqvist, D. (2022). Ledarskap som främjar medarbetares lärande i arbetet: En systematisk kunskapsöversikt om lärandeorienterat ledarskap (2022:02; HELIX Rapport). Linköpings universitet.
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1698364

Bohlinger, S., Haake, U., Jørgensen, C. H., Toiviainen, H., & Wallo, A. (2015). Working and learning in times of uncertainty: Challenges to adult, professional and vocational education. Sense Publishers. 
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=Working+and+learning+in+times+of+uncertainty%3A+Challenges+to+adult%2C+professional+and+vocational+education

Lundqvist, D., Wallo, A., Coetzer, A., & Kock, H. (2023). Leadership and Learning at Work: A Systematic Literature Review of Learning-oriented Leadership. Journal of Leadership & Organizational Studies, 30(2), 205–238.
https://doi.org/10.1177/15480518221133970

Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D., & Davidson, B. (2018). Human resource development: Att utveckla individer, grupper och organisationer. Studentlitteratur. 
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/lararutbildning-och-pedagogik/arbetslivets-pedagogik/human-resource-development/

Reineholm, C., Lundqvist, D., & Wallo, A. (2023). Managers’ development environments: An integrative literature review. Journal of Workplace Learning, 35(9), 117–133.
https://doi.org/10.1108/JWL-09-2022-0124

Wallo, A. (2017). Learning-oriented leadership: Managers as facilitators of human resource development in daily work. International Journal of Human Resource Development: Practice, Policy & Research, 2(1), 21–34.
https://doi.org/10.22324/ijhrdppr.2.103

Wallo, A., Kock, H., & Nilsson, P. (2012). Accelerating and breaking in times of economic crisis: Organizational learning in a top management team. European Journal of Training and Development, 36(9), 930–944.
https://doi.org/10.1108/03090591211280973

Film, podd och kunskapsbank med forskarrådet

En modell för lärande i arbetslivet, film med Cecilia Bjursell
En modell för lärande i arbetslivet - YouTube

Utbildning och lärande i arbetslivet – en minikurs från Moderskeppet med Cecilia Bjursell
https://play.moderskeppet.se/livslangt-larande

Kunskapsbank hos Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Jönköpings universitet
https://center.hj.se/center/encell/kunskapsbank.html

Ellström, P-E, Att leda för vardagslärande. Podden Livslångt, RISE, 2021 
https://livslangt.se/2021/05/18/per-erik-ellstrom-att-leda-for-vardagslarande/

Vill du veta mer?

Har du utforskat våra smakprov och vill ha tillgång till allt material? Läs mer på Framtidens lärande i välfärden eller boka ett möte med någon av våra rådgivare.

Goda exempel från Skellefteå kommun

Under vecka 46 genomförs Lärandeveckan i Skellefteå kommun. Varje dag under arbetsveckan erbjuds en kort digital föreläsning om ett högaktuellt ämne, som detta år fokuserar på just lärandet i arbetslivet.

Se hela programmet

Resurser från Rise

Rise är ett oberoende, statligt forskningsinstitut för innovation och hållbar utveckling. På temat lärande tipsar om deras material:

Lärande i arbetslivet

Podden livslångt lärande

Nätverket Viego