Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Vill du bidra till välfärdens kompetensutveckling?

En av de viktigaste frågorna för kommuner och regioner är kompetensutmaningen. Att välfärden lyckas behålla och utveckla befintliga medarbetare, och samtidigt rekrytera tillräckligt med nya kompetenta medarbetare är helt avgörande. Där är vi med och bidrar.

På uppdrag av SKR

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och tillsammans med akademin, tar vi fram utbildningar och andra lärinitiativ för att bidra till att skickliggöra medarbetare i kommuner och regioner.

Du kan vara med och bidra

Våra utbildningar riktar sig till dig som jobbar i offentlig sektor. Det är viktigt att våra utbildningar och initiativ håller hög kvalitet, och är anpassade utifrån de behov som ni har i era organisationer. Därför har vi bland annat både referensgrupper och testpiloter där vi involverar användare under hela utvecklingsprocessen. Från idé till lansering, men även under förvaltning och vidareutveckling.

Att vara testare – så funkar det

Som testare av våra utbildningar är du med och bidrar till att vi kan ge välfärden det som behövs. Produktionstester sker vid flera tillfällen under framtagandet av en utbildning, och syftet med de olika testerna kan variera. Det kan exempelvis vara att:

  • Kunskapsinnehållet har rätt nivå utifrån målgruppens förkunskaper
  • Instruktioner och navigation
  • Teknisk testning
  • Beräknad tidsåtgång
  • Säkerställa språk och ton

Om du är testare får du information om vad som testas i det specifika testet i samband med utskick av länk och inloggningsuppgifter. Som tack för ditt bidrag får du fri tillgång till utbildningen under hela testperioden.

Intresseanmälan testpilot/referensgrupp

Är du intresserad av att (flera val möjliga)
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Vi har ett brett utbud av utbildningar för kommuner, regioner och dess helägda bolag.

Under 2024 sänker vi priset rejält på alla våra webbutbildningar. Särskilt fördelaktigt blir det för dig som väljer något av våra organisationsabonnemang. 

Vi erbjuder utbildningar, nätverk och andra lärinitiativ på olika nivåer och i olika format – för att stötta och stärka varje kommuns och regions förmåga att klara kompetensförsörjningen och omställningen i en digital tid.